Goed Doel

Door mee te doen aan het Fitste Bedrijf van Apeldoorn steunt u ook een lokaal goed doel. Wij vinden het namelijk belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en dragen op deze manier graag ons steentje bij.

In 2015 en ook in 2016 steunen wij Mappa Mondo.

Mappa Mondo Wezep is een huis voor ernstige chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.  Kinderen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar die nergens anders terecht kunnen, omdat ze geen ouders of verzorgers hebben, of omdat ouders of verzorgers de zorg niet aan kunnen.  Maar ook kinderen die tijdelijke opvang nodig hebben, zodat ouders even tot rust kunnen komen.
Kinderen die recht hebben op een zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk leven.